Wat is BPA?

Wat is BPA?

BPA is de afkorting voor Bisfenol A. Het is een omstreden stof die in veel plastic producten voorkomt.

Waarom is BPA gevaarlijk?

Het is omstreden omdat het een hormoonverstorende stof is. Het lijkt op het hormoon oestrogeen. Het kan leiden tot veel gezondheidsrisico’s waaronder onvruchtbaarheid. Volgens een onderzoek uit 2003 uit de VS is gebleken dat 93% van de mensen sporen van BPA in zijn urine heeft. Zie hier een overzicht van gerelateerde gezondheidsrisico’s.

Hoogste risico voor baby’s, jonge kinderen en zwangere vrouwen

BPA is in kleine hoeveelheden al zeer schadelijk voor baby’s. Dit is ook door de Nederlandse en Belgische overheid erkend. Zo mogen er wettelijk gezien in Nederland & België geen babyflessen meer worden verkocht waarin BPA verwerkt zit.

Er is nu een minimaal niveau vastgesteld waarin baby’s met BPA in aanraking mogen komen. Maar recente dierstudies wijzen aan dat dit niveau nog te hoog ligt. De huidig normen zouden te hoog zijn waardoor het immuunsysteem van het ongeboren kind of jonge kind kan beschadigen.

Zwangere vrouwen kunnen BPA overbrengen op de ongeboren vrucht. Het is dan ook vreemd dat verloskundigen en gynaecologen zwangere vrouwen niet op de hoogte brengen van de gevaren van BPA. In landen om ons heen (zoals Denemarken en Frankrijk) zijn overheden en instanties veel meer bezig met het vermijden van BPA. In Nederland wordt je als zwanger vrouw door de gynaecoloog, verloskundige of huisarts niet op de hoogte gebracht van de gevaren van BPA.

Risico’s voor kinderen en volwassenen

Voor baby’s is er een wettelijke bepaling vastgesteld. Maar voor kinderen en volwassenen is er niets wettelijk vastgelegd. Het is goed om zelf in de gaten te houden dat je BPA zoveel mogelijk vermijdt.

Langdurige gevolgen van BPA

Qua chemische structuur lijkt Bisfenol A lijkt op een synthetisch oestrogeen genaamd: diethylstilbestrol. Dit hormoon is in de jaren ’50 en ’60 geslikt door zwangere vrouwen om een miskraam te voorkomen. Dochters van vrouwen die dit hormoon hebben geslikt hebben hier ernstige ziektes aan over gehouden. Zoals een zeldzame vorm van vaginakanker en borstkanker. Dus de effecten van dit hormoon beperkt zich niet tot de eerste generatie.

Hoe kom je in aanraking met BPA?

Je komt dagelijks in aanraking met producten die BPA bevatten. Zoals eerder aangegeven mag er in babyflessen geen BPA meer voorkomen. Maar m.b.t. speelgoed, bordjes, bestek zijn er geen richtlijnen te vinden. Voorbeelden van producten waarin de stof verwerkt zit zijn: speelgoed, kassabonnen, verpakkingsmateriaal, inkt, cd’s, plastic flessen, plastic bestek, verf, tandvullingen. Het grootste risico voor volwassenen en kinderen zit in ingeblikt voedsel. De binnenkant van blikjes is bewerkt met een kunststof waarin BPA zit.

Wat doet de Nederlandse overheid?

Het RIVM (Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu) wil dat er op korte termijn meer maatregelen komen zodat blootstelling aan BPA aanzienlijk wordt verminderd. Dit staat op de to-do list van het RIVM. Maar er zijn nog geen concrete stappen of voortgang hierover bekend.

 

Lees ook:

Hoe kan je BPA vermijden?

Wat moet je in de gaten houden m.b.t. baby en kind?

Plaats een reactie