Privacy Statement

Zonderbpa.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Zonderbpa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zonderbpa.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zonderbpa.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Website bezoeker: onbeperkt

Delen van persoonsgegevens met derden
Zonderbpa.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt zonderbpa.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
zonderbpa.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. zonderbpa.nl gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: facebook, google ads, instagram, bol., amazon.

Google Analytics: Analytische cookie die websitebezoek meet, met een bewaartermijn van 2 jaar
Leadinfo: Analytische cookie die websitebezoek meet, met een bewaartermijn van 2 jaar
Bing: Analytische cookie die websitebezoek meet, met een bewaartermijn van 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen zonderbpa.nl. 

Bol. partner

Wij werken samen met Bol. Sommige uitgaande links maken onderdeel uit van het Bol.com partner programma. In het kader van het bol.com Partnerprogramma wordt er door bol.com gegevens verwerkt die onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en ook onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens, zoals zoek- surf, en koopgedrag en IP-adressen. Wij halen deze gegevens (deels) op van de website van onze Partners om vast te kunnen stellen of de bijdrage van de Partner heeft geleid tot een aankoop, en de Partner recht heeft op een vergoeding. Bol.com is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Omdat bol.com deze gegevens zelfstandig verzamelt en verwerkt, en onze Partners alleen op geaggregeerd niveau toegang tot deze gegevens ontvangen, bestaat er tussen bol.com en de Partner geen verwerkersrelatie in de zin van de wet. Het is dan ook niet nodig om voor het Partnerprogramma een verwerkersovereenkomst te sluiten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

zonderbpa.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.